Desalinizatori HRO Systems

Glavna zadaća desalinizacije morske vode je svođenje razine otopljene krute tvari (minerala) u granice određene za kvalitetu pitke i tehnološke vode, i to za čak približno 98 - 99%. Desalinizacija se provodi odgovarajućom opremom i u potpunosti zadovoljava sve tehničke i tehnološke norme, kao i norme za zaštitu okoliša. Ima veliku primjenu u proizvodnji pitke i tehnološke vode, te općenito u prehrambenoj industriji a osobito za pripremu pitke vode iz morske vode za naše otoke, gdje se osjeća nestašica vode iz drugih izvora. Više o desalinizaciji...

Desalinizatori HRO Systems

 

HRO Systems


image
Seafari

HRO Systems Versatile
Versatile
Self Contained

za desalinizaciju vode
do 6,814 litara dnevno
Cijena: na upit
 
HRO Systems Seafari Mini Compact
Mini
Compact
za desalinizaciju vode
do 2,850 litara dnevno
Cijena: na upit 
HRO Systems Quest Compact
Quest Compact
NOVO!

za desalinizaciju vode
do 95 litara / sat
Cijena: na upit 

 HRO Systems Versatile
Versatile
Modular
za desalinizaciju vode
do 6,814 litara dnevno
Cijena: na upit
 
HRO Systems Mini
Mini Modular
NOVO!

za desalinizaciju vode
do 6,814 litara dnevno
Cijena: na upit 
HRO Systems Seafari Quest Modular
Quest Modular
NOVO!

za desalinizaciju vode
do 95 litara / sat
Cijena: na upit 

 image